Sözleşme Örneği

Villa Sözleşme Örneği

TARAFLAR:

Müteahhit  : ........ (TEBLİGAT ADRESİ )

Arsa sahibi : ........ ( ... ili, ... ilçesi, .... Ada ... Parsel Arsanın Sahibi) (TEBLİGAT ADRESİ)

TANIMLAR:

Müteahhit  : ........

Arsa : ..... ili, ....a ilçesi, ... Ada .. Parsel arsa vasıflı taşınmaz.

Arsa Sahibi : .......... ( Tc. No: .... )

Alt Yüklenici: Müteahhit tarafında sözleşmeye konu inşaat faaliyetinde iş üstlenen firmalar.

Avan proje : Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun taraflarca imzalanmış ölçekli çizimi.

Teknik şartname : Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun nasıl inşa edileceğini, hangi malzemelerin kullanılacağını gösteren taraflarca imzalanmış belge.

İş Zaman planı: Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun başlangıç ve bitiş sürelerini gösteren taraflarca imzalanmış belge.

Ödeme planı : Arsa sahibi tarafından Müteahhite yapılacak ödemeleri ve tarihlerini belirten taraflarca imzalanmış belge.

SÖZLEŞME MADDELERİ

Arsa sahibi ve Müteahhit  ..... TL bedel karşılığında Ekte avan projesi bulunan konutu Ekte bulunan Teknik şartname özelliklerinde Ekte bulunan İş zaman planında belirtilen sürede; Ekte Bulunan Ödeme planına göre ödeme şartlarında müstakil konutun inşa edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

Müteahhit  yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan Avan projeye uygun inşaa etmekle yükümlüdür.

Müteahhit yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan iş zaman planında uygun sürede tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür.

Müteahhit yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan Teknik şartname ye uygun özelliklerde tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür.

Arsa sahibi sözleşme ekinde bulunan ödeme planında belirtilen ödemeleri Müteahhit banka hesap numarasına yapmakla yükümlüdür.

Arsa sahibi arsa üzerinde konut inşaatının yapılabilmesi, arsanın imar mevzuatına uygun hale getirilmesi, inşaat ruhsatının alınması, resmi ve özel kuruluşlara müracaat edilmesi, Elektrik, Su, Atık su, Doğalgaz aboneliği gibi bilumum resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yapılabilmesi veya yürütülebilmesi için Müteahhit veya Müteahhitin belirlediği bir kişiye vekâletname verecektir.

Arsa sahibinin projede değişiklik istemesi ek sözleşme veya sözleşmenin taraflarca fesih edilerek yeni sözleşme yapılması ile mümkün olur. Teknik şartnamede istenecek değişiklikler tarafların anlaşması ile olur. Arsa sahibinin talebi üzerine Müteahhit teknik şartnamede istenen değişikliklerde fiyat farkı isteyebilir .

Arsa sahibi sözleşmeye konu proje dışında bedeli karşılığında müteahhite ek iş yaptırabilir; Ancak Müteahhit Proje dışı işleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu sözleşme olağan üstü hal durumlarında taraflardan birisinin yazılı talebi üzerine yürürlükten kalkar; Olağan üstü hal kararının ilçe belediye meclisinin onayı ile alınması gerekir.

Müteahhit Sözleşme ekinde bulunan iş zaman planına uygun olarak inşaatı yapmaz ise sözleşme fesih edilerek sözleşme bedelinin %5 ini Arsa sahibine 120 gün içerisinde ödeyecektir.

Arsa sahibi Sözleşme ekinde bulunan ödeme planına uygun ödemeleri yapmaz ise sözleşme fesih edilerek sözleşme bedelinin %5 ini Müteahhite 120 gün içerisinde ödeyecektir. Arsa sahibi ödeme planında belirtilen ödemeler yapılıncaya kadar konutun ve konut yapılan arsanın tüm yasal kullanım hakları müteahhite ait olacaktır.

Taraflardan birinin ölümü halinde, varisler işbu sözleşmeyi aynen yürütmekle yükümlü olup, sözleşme varisler arasında da geçerliliğini korur.

Müteahhit , arsa sahibinin yazılı onayı olmaksızın; her ne sebep ve bahane ile olursa olsun, sözleşme konusu işi kısmen ya da tamamen başkalarına devredemez, ciro edemez. Ancak iş ve imalatların yapımında alt yüklenici taşeron kullanabilir.

İhtilaf halinde taraflar kendi aralarında anlaşırlar. Anlaşamadıkları durumda, her iki taraf birer hakem seçer. Bu iki hakem kendi aralarında bir üçüncü hakem seçer. Bu üç hakem kendi aralarında toplanarak ihtilafa çözüm getirirler. Bu durumda oluşacak hakem heyeti HUMK ( Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu ) anlamında hakemlik müessesi değildir. Aldığı kararların hukuki bağlayıcılığı yoktur. İhtilafın devam etmesi tarafların hakemlerin kararına uymamaları halinde; Ankara/Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Hakem heyeti ücretleri taraflarca eşit olarak ödenir.

Müteahhit ile Arsa sahibi arasındaki akdi ilişki kesilinceye kadar, yukarıdaki tebligat adresine yapılacak bildiriler tarafların şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreslerde yapılacak değişiklikler derhal noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste tarafların bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk adresini bildirmeyene ait olacaktır

Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca Noter huzurunda imzalanması ve Noter onay tarihinde yürürlüğe girer

EKLER

  • Avan Proje (Ne yapılacağını gösterir.)
  • Teknik şartname (Nasıl yapılacağını gösterir.)
  • İş zaman planı ( Yapım süresini gösterir.)
  • Ödeme planı (Ödeme planını gösterir.)
  • Vekâletname (Arsa sahibinin müteahhiti yetkilendirmesini gösterir.)

İMZALAR

Vekil tayin eden.
İşveren (TEBLİGAT ADRESİ)
İmza

Vekil tayin edilen.
Müteahhit (TEBLİGAT ADRESİ )
İmza

Örnek Teknik Şartname (Dikkat örnektir.)

BETONARME VİLLA-EV TEKNİK ŞARTNAME

Temel, Tavan ve Taşıyıcı sistemler:

Onaylı Mimari ve Statik projeye uygun yapılacaktır.

Ev planı taraflar arasında mutabakatla belirlenecektir.

Temel, Tavan ve Taşıyıcı sistemler:

Beton sınıfı C25 olacaktır.

Duvar ve Bölme sistemleri:

Konut Dış cephe duvarları: TS Dış cephe duvarları Bims ile örülecektir. 
Konut bölme duvarları: TS 4563 Düşey Delikli tuğla veya bims ile örülecektir Sıvasız duvar kalınlığı yük taşıma durumuna göre 19 veya 8,5 cm olacaktır.

Dış cephe: Çimento esaslı sıva ve Dış cephe boyası ile boyalı olacaktır. Dış cephe boyasında Filli Boya Markası kullanılacaktır. Renk seçiminde arsa sahibi tercih kullanabilir.(canlı renkler kataloğu ekstra fiyatlandırmaya tabidir.)

İç cephe: Islak zeminli bölümler ( Banyo, Wc, ) Çimento esaslı sıva, Diğer bölümler Alçı sıva + Saten alçı sıva Su bazlı iç cephe boyası,

Tavanlar Alçı sıva + Saten alçı + Tavan boyası Tavan boyasında TEK Marka tavan boyası kullanılacaktır.İç cephe boyası: Filli boya markalı olacaktır.Arsa sahibi renk tercihi kullanabilir.

İç cephe tavan boyası: Filli boya marka tavan boyası kullanılacaktır. 

Kapılar:Oda Kapıları Amerikan panel kapı olacaktır. ADO markalı kompozit kapı  tercih edilmesi durumunda her kapı için 500 TL arsa sahibinden talep edilebilecektir. 

Konut Giriş Kapısı, Çelik Kapı:  FİBA Çelik kapı markası kullanılacaktır.(Prestij serisi) Ahşap kaplamalı çelik kapı tercih edilmesi durumunda 1500 TL Fiyat farkı arsa sahibinden talep edilebilecektir. Arsa sahibi Renk ve desen tercihinde bulunabilir.

Pencereler: PVC doğrama Fıratpen Marka veya Egepen marka Beyaz  70S Modeli kullanılacaktır, 

Zemin Kaplamaları:Oda Salon Zemin kaplamaları: Salon: Yerli üretim 5 mm Şilteli ve  Laminant Parke

Oda: Yerli üretim 5 mm Şilteli ve 6 cm Süpürgelikli Laminant Parke
Banyo, WC :40X40 veya Muadili zemin seramiği
Mutfak bölümü: 40x40 veya muadili zemin seramiği.

Hol, Antre, Koridor : Yerli üretim 5 mm Şilteli ve 6 cm süpürgelikli Laminant Parke
Teras: 40x40 veya muadili zemin seramiği. 

Fayans - Seramik:EGE / yurtbay /duratiles / akgün seramik Markalı 1. SINIF, Zemin ve Duvar seramiği kullanılacaktır. Arsa sahibi Renk ve Desen tercihinde bulunabilir. Yer seramiği 40*40 veya muadili duvar seramiği ise 30*60 ebatlarında olacaktır.(ortalama olarak fayans seramik azami 38 TL.)

Parke:Serfloor - florpan Markalı zemin kaplama kullanılacaktır.(azami 35 tl.) Arsa sahibi Renk ve Desen tercihinde bulunabilir.

Vitrifiye:EGE veya aynı kalitede muadili marka vitrifiye kullanılacaktır. azami Lavabo 80 tl , klozet 350 tl , hela taşı 120 tl. Arsa sahibi model tercihinde bulunabilir.

Armatürler: RAİNEX , ADELL Veya PENTA markalı Armatürler kullanılacaktır.(azami 260 tl) Eca / artema marka her armatür için 150 tl fiyat farkı arsa sahibinden talep edilebilir.(takılacak armatür birim bedeli 450 tl yi geçemez) Arsa sahibi Model tercihinde bulunabilir.

Mutfak dolapları: Suntalam kasa , Membran  veya balon kapak. Arsa sahibi renk tercihinde bulunabilir. Aksesuarlar ve Samet marka kendinden frenli çekmece rayları / blum kapak vs. ayrıca fiyatlandırmaya tabidir.

Mutfak tezgahı mermerit veya decapol cinsi olacak, tezgah arası fayansı ise 60*120 cm ebadında seramik olacaktır. Arsa sahibi renk ve desen tercihinde bulunabilecektir. (azami tezgah arası m2 fiyatı 50 TL.)

Çatı ve Çatı Kaplamaları:Projeye uygun çatı sistemi, Ahşap / Betonarme / Çelik Karkas sistemi üzerinde shingle Membranı  kullanılacaktır.

Atık su - pis su tesisatı: Onaylı Mekanik projeye uygun Fırat marka veya aynı kalite de Atıksu tesisat boruluları ve ek parçaları kullanılacaktır. Fosseptik çukuru açılarak bağlantısı sağlanacaktır.

Foseptik kuyusu, Yağmur suyu olukları ve yağmur suyu deposu yapılacaktır.

Sıhhi tesisat:Onaylı Mekanik Projeye uygun Fırat marka veya muadili Sıhhi tesisat boruları ve Ek parçaları kullanılacaktır.

 Klozetler arsa sahibi ile birlikte tekzen / bahause / koçtaş seçilecektir. (birim fiyatı azami 350 tl.)

Elektrik Tesisatı:Onaylı Elektrik projesine uygun olacaktır. Viko / Günsan veya aynı kalitede marka anahtar ve Priz kullanılacaktır. Arsa sahibi Model ve renk tercihinde bulunabilecektir..

Salon ve bir odaya TV anten kurulumu yapılacaktır.

Standart olarak; Çocuk Odası, Yatak Odası, Salon, Mutfak, Banyo ve Wc, Teras, Hol, Koridor

Isıtma Sistemi:Çocuk odasında 1, Yatak odasında 1, Salon 1 Olmak üzere Klima elektrik tesisatı çekilecek Klimalar konmayacaktır. Aynı şekilde doğalgaz bulunan arsalarda tesisatlar tarafımızca yapılacak olup, kombi, kazan, radyatörler (petekler) ve şömine kapsam dışıdır. 

Konut giriş merdivenleri:Konut giriş merdivenlerinde kaymaz seramik kullanılacaktır. Arsa sahibi renk tercihinde bulunabilir. Kayrak taşı vb. uygulamalar opsiyoneldir. Varende ve merdiven korkulukları beyaz alüminyum profil olacaktır.

Bahçe Peyzaj Peyzaj çalışması (sert zeminler, yeşil alanlar için tesviye ve çimlendirme, bahçe sulama sistemi, bahçe duvarı) fiyatlandırmaya tabi değildir.

Salonun uygun yerine soba bacası konulacak ve tamamlanacaktır.

Uygun yere gazlı ve elektrikli Şofben tesisatı döşenecek ve arsa sahibi tarafından temin edilen şofben monte edilecektir.

Metal süzgeçler kullanılacak

Banyolara Teknesiz duşakabin yapılacak ve ana banyoya ortalama kalite ve ölçüde banyo dolabı monte edilecektir.

Yağmur olukları ve yağmur suyu deposu yapılacaktır.

Foseptik kuyusu yapılacaktır.

Teslimattan sonra kullanıcı hatası dışında montaj işçilik veya malzemeden kaynaklanan çıkabilecek sorunlardan müteahhit  6 ay’a kadar sorumlu olacaktır.